Πελάτης: Παπαναστασίου Στέφανος

Κατηγορία: Ξενοδοχεία

Περιοχή: Κομοτηνή

Υπηρεσίες: Ξηρά δόμηση, Ελαιοχρωματισμοί