Πελάτης: Ιδιώτης

Κατηγορία: Επαγγελματικοί χώροι

Περιοχή: Καμάρα Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες: Ολική ανακαίνιση, ξηρά δόμηση, ελαιοχρωματισμοί, κατασκευές