Πελάτης: Β&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ

Κατηγορία: Επαγγελματικοί χώροι

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες: Ξηρά δόμηση