Πελάτης: Hotel Palladium

Κατηγορία: Ξενοδοχεείο

Περιοχή: Κρυοπηγή

Υπηρεσίες: Ξηρά δόμηση, Ελαιοχρωματισμούς