Πελάτης: Μπακογιάννης Γεράσιμος
Κατηγορία: Ξενοδοχείο
Περιοχή: Ποτίδαια Χαλκιδικής
Υπηρεσίες: Ξηρά δόμηση, Ελαιοχρωματισμούς