Πελάτης: ΣΤΑΤ ΑΤΕ ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΙΚΕ

Κατηγορία: Ξενοδοχεία

Περιοχή: Μοναστηρίου 24 Θεσσαλονίκη 

Υπηρεσίες: Ξηρά δόμηση