Πελάτης: Στεφανία Αξετέ

Κατηγορία: Ξενοδοχείο

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Χαλκιδικής

Υπηρεσίες: Ξηρά δόμηση, Ελαιοχρωματισμούς